top of page
Strafferet
Straffesager
Internationale straffesager
Vold
STRAFFERET
Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg arbejder kun med strafferet.
Advokat Rasmus Sølberg har ført alle typer straffesager ved alle;

Byretter, landsretter, Flygtninge- og Ungdomskriminalitetsnævn

Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg i Frankrig

Krigsforbrydertribunalerne i Haag i Holland; ICC, STL og ICTY

Advokat Rasmus Sølberg har 20 års erfaring med strafferet;​

Anklager ved Statsadvokaten i Viborg og hos politiet i Aarhus

Forsvarerhold for Radovan Karadzic i ICTY i Haag i Holland

Chef i Krims Retshjælp i Aarhus og grundlægger af Genoptag

Læs mere om advokat Rasmus Sølberg her samt på Linkedin

STRAFFESAGER

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg fører alle typer straffesager, men har særligt erfaring med;

SEXKRÆNKELSER
Området mellem en seksuel krænkelse og en uskyldig tilnærmelse, er blevet meget smalt. 
Det, som nogen opfatter helt uskyldigt, kan af andre blive opfattet som en alvorlig forbrydelse.

Seksuelle krænkelser er noget af det mest ubehagelige at blive mistænkt, sigtet, tiltalt eller dømt for.

Der har tit kun været to personer til stede, som kan fortælle, hvad der egentlig skete.

Derfor er det meget vigtigt at alliere sig med en forsvarsadvokat fra starten af sagen. 

 

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg har stor erfaring på området.

Kontakt derfor Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg, hvis der er mistanke om en seksuel krænkelse.

SOCIALT BEDRAGERI

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg er meget erfarne inden for alle typer af økonomisk kriminalitet;

Bedrageri

Dokumentfalsk

Hæleri

Hærværk

Konkurskarantæne

Men Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg er særligt erfarne inden for socialt bedrageri;

Mange kommuner sætter massivt ind over for socialt bedrageri;

 

De har kontrolgrupper, der overvåger borgere, og de anmelder selv mindre overtrædelser eller misforståelser til politiet.

Ofte kommer sagerne i retten, hvor almindelige mennesker, som har misforstået meget indviklede regler, straffes med bøde eller fængsel.

Det er altid nødvendigt at alliere sig med en forsvarsadvokat, første gang kommunen eller politiet henvender sig om socialt bedrageri.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg har ført mange sager på området og kender alle reglerne. 

Kontakt derfor Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg, når der kommer en henvendelse fra kommunen.

 

Så der ikke bliver idømt for hård en straf, eller for at en misforståelse bliver opklaret, inden sagen medfører en plettet straffeattest.

FÆNGSLING
DANSKERE I UDLANDET

Mange danskere er i de senere år blevet mistænkt eller fængslet i udlandet, herunder for terrorisme;

 

Det kræver en helt særlig ekspertise at agere forsvarsadvokat i de situationer. 

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg trækker i de sager på en stor, international erfaring, hvor der kræves omfattende viden om andre landes lovgivning, men også om forhandling og diplomati.

INGEN HJÆLP

Det er altid ubehageligt at blive fængslet eller mistænkt.

 

Og endnu mere grænseoverskridende er det at blive fængslet eller mistænkt i et andet land, hvor sproget, reglerne og praksis er anderledes; 

Mange tror, at Udenrigsministeriet kan hjælpe danskere fængslet i udlandet med at komme hjem.

 

Men Udenrigsministeriet kun kan tilbyde støtte fra en repræsentation i udlandet.

Ministeriet har ikke nogen kompetence til at få danskere fængslet i udlandet hjem. 

HJÆLP

Derfor er en dansk forsvarsadvokat alfa og omega.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg har omfattende kendskab til udenlandske retssystemer og har indgående kendskab til flere sprog, samt til international, juridisk sprogbrug og begreber.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg står for al kontakt til både udenlandske og danske myndigheder.

 

Og lægger maksimalt pres på, for at få den fængslede løsladt, eller overført til afsoning i Danmark efter dom.

ANDRE REGLER

I de fleste andre lande gælder der meget anderledes regler, end dem der gælder i Danmark;

De regler er det hensigtsmæssigt at få indblik i som fængslet eller mistænkt i udlandet, så der kan føres et kompetent forsvar, imod de anklager der er rejst.

 

Det kan Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg assistere med.

UDLÆNDINGE I DANMARK

På samme måde som det er meget ubehageligt for danskere at blive fængslet eller mistænkt for en forbrydelse i udlandet, lige så indgribende er det som udlænding at blive fængslet, eller mistænkt for en forbrydelse her i landet. 

HJÆLP

Forsvarsadvokat Rasmus Sølbergs medarbejdere taler adskillige sprog og kan derfor hjælpe med at gøre danske regler og praksis forståelige for udlændinge.

Det er en stor lettelse at have en forsvarsadvokat, der taler et sprog, der forstås, og det kan hjælpe med til at gøre en fængsling i Danmark lettere at forholde sig til. 

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg bruger en omfattende viden om udenlandske retssystemer, til at gøre det danske strafferetssystem lettere at forstå.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg assisterer også ved overførsel til hjemlandet, efter dom og afsoning, for både danskere i udlandet og for udlændinge i Danmark.

TERRORISME

Terrorisme har siden den 11. september 2001 været voldsomt i fokus;

 

Der er i det meste af verden indført omfattende regler, der forbyder en række handlinger, som ikke før blev straffet som terrorisme, og i Danmark kaldes lovgivningen terrorpakkerne.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg har en helt særlig ekspertise og erfaring med terror-sager, blandt andet fra flere, internationale tribunaler i Haag og fra udenlandske universiteter. 

SÆRLIGE REGLER

Terrorisme er en relativt ny type forbrydelse i dansk og i international ret.

Der er meget omfattende regler på området, som det kræver helt særlig ekspertise at anvende.

Terrorisme har tit bånd til udlandet og er omfattet af mange, internationale regler, som Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg er erfarne i at anvende.

KLIMA OG DYRERETTIGHEDER

Reglerne imod terrorisme er meget omfattende, og simple typer kriminalitet kan nu blive omfattet af anti-terror-bestemmelserne;

Kampen for klimaet eller for dyrs rettigheder, vil for eksempel kunne blive anset for og (be)dømt som terror.

Men det er ikke alt, som politiet mener er terrorisme, der reelt er det. 

Derfor er der altid brug for en kompetent rådgiver.

OVERVÅGNING

PET overvåger løbende forskellige grupperinger i Danmark, som blot er almindeligt politisk eller religiøst aktive. 

Aktiviteter, der før var lovlige, kan resultere i en henvendelse fra PET eller politiet, og kan blive betragtet som terrorisme.

Både over for venstre- og højreorienterede grupper, samt religiøse og indvandrer-grupperinger er terrorbestemmelserne blevet brugt.

STØTTE

Det er ulovligt at støtte terrorbevægelser økonomisk; 

Det kan være svært at vide, om for eksempel en forening støtter terror, og at økonomisk hjælp hertil er en overtrædelse af reglerne.

Det er sjældent støttegrupper oplyser, at de støtter terrorbevægelser, og der kan derfor let opstå problemer.

Det er også blevet ulovligt at udtrykke støtte til terrorisme, og det gælder også på de sociale medier. 

INTERNATIONALT

Terrorhandlinger i udlandet er det også ulovligt at udføre eller medvirke til fra Danmark, og det gælder ikke kun aktive terrorhandlinger;

Fremskaffelse eller transport af genstande eller personer, der skal anvendes til terrorisme, er det også ulovligt at hjælpe til med.

Det er også ulovligt at hjælpe med at undersøge mulighederne, for at udføre terror her eller i udlandet.

Ligesom det er ulovligt at deltage i terrortræning her eller i udlandet.

LIVSTID

Terrorisme er en af de alvorligste forbrydelser og kan straffes med livstid;

Forsøg på terror giver som udgangspunkt tolv års fængsel, og hvis det lykkes, giver det fjorten års fængsel som minimum.

Netop fordi reglerne er blevet så omfattende, og fordi straffene er så hårde, er det, fra den første henvendelse fra politiet eller PET, vigtigt at kontakte en rådgiver, som har forstand på de specielle regler.

Det er der fuldt ud ret til, også når det er terror-reglerne, der bruges.

INTERNATIONAL STRAFFERET

Et af Forsvarsadvokat Rasmus Sølbergs specialer inden for internationale straffesager er International Strafferet;

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg har erfaring med  alle områder af International Strafferet, hvilket omfatter forbrydelser imod og overtrædelse af reglerne om; 

Aggression   

Folkedrab

Advokat Rasmus Sølberg har arbejdet i de største og vigtigste, internationale tribunaler i Haag og er uddannet på flere, udenlandske universiteter i International Strafferet; 

MASTER I INTERNATIONAL STRAFFERET 

Advokat Rasmus Sølberg har en en LL. M. i International Strafferet fra the Irish Center for Human Rights.

 

Her blev advokat Rasmus Sølberg blev undervist og vejledt af den absolut førende kapacitet i verden; Professor William Schabas.

Advokat Rasmus Sølberg har også videreuddannet sig på; 

Salzburg Universitet, SOAS og BPP Universiteter i London, Malmø Högskola, HiiL og Leiden Universiteter i Haag, samt i STL og ICC.

FOLKEDRAB OG INTERNATIONALE DOMSTOLE

Advokat Rasmus Sølberg har besøgt flere områder, hvor der er blevet begået folkedrab; Armenien, Cambodia og Bosnien-Hercegovina.

Advokat Rasmus Sølberg har besøgt MICT i Arusha i Tanzania og ECCC i Phnom Pehn i Cambodia, samt de vigtigste og største, internationale tribunaler i Haag.

Advokat Rasmus Sølberg har arbejdet i; ICTY, STL og ICC.

Og har møderet som forsvars- og bistandsadvokat i; ICC, ECCC og STL.

VOLDSSAGER

En banal voldssag kan synes for lille til at bruge en forsvarsadvokat til. 

Men udgangspunktet er, at straffen er en måneds ubetinget fængsel, hvor man skal ind og sidde.

Det kan være en meget voldsom og traumatiserende oplevelse, særligt for unge mennesker. 

Samtidig kommer en voldsdom på straffeattesten.

 

Det kan skabe problemer med at få eller beholde et arbejde, fordi alle arbejdsgivere i dag kræver en ren straffeattest, for at ansætte eller for at ansatte kan beholde jobbet.

UDLEVERING

Inden for EU gælder helt særlige regler for udlevering;

Førhen vurderede en domstol, om der skulle ske udlevering til et EU-land, mens der nu blot udstedes en såkaldt EU-arrestordre

Det stiller større krav til den rådgivning, der er nødvendig, for at undgå udlevering.

Uden for EU gælder specifikke regler for udlevering til det enkelte land.

Derfor er det optimalt at bruge en forsvarer med omfattende, international erfaring og gode sprogkundskaber.

INTERNATIONALE STRAFFESAGER

I hele verden bor og rejser folk i stigende grad i andre lande, eller indleder forhold til udlændinge;

Det skaber problemer og udfordringer, hvis noget går galt, og politiet bliver involveret.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg har en omfattende erfaring og ekspertise med internationale straffesager fra stillinger og studieophold i udlandet; ADVOKAT RASMUS SØLBERG, LL. M.
FORSVARER

Mange kontakter ikke en forsvarsadvokat, når de får en henvendelse fra politiet, men det er ikke nogen god ide.

Mange tror, at det kan skade deres sag, hvis de bruger en forsvarsadvokat, men intet kunne være mere forkert og farligt.

Det er altid nødvendigt at bruge en forsvarsadvokat i alle typer af straffesager.

POLITIET

Politiet siger ofte til mistænkte, at der ikke er brug for en forsvarsadvokat, hvis der ikke er noget at skjule.

Men udtalelser til politiet kan misforstås og fordrejes, så de næsten bliver umulige at genkende. 

Derfor er det nødvendigt at have en forsvarsadvokat med, også til det, der virker som en meget uskyldig afhøring. 

Så selvom politiet siger, at der ikke er det, så er der altid brug for en forsvarsadvokat.

Menneskeheden

Krigsforbrydelser

Mandatsvig

Skatte/Momssvig

Skyldnersvig

Tyveri

Underslæb

RASMUS SØLBERG
FORSVARSADVOKAT
POLITIET
BISTANDSADVOKAT
SEXKRÆNKELSER
SOCIALT BEDRAGERI
FÆNGSLING
UDLEVERING
TERRORISME
INTERNATIONAL STRAFFERET
BISTANDSADVOKAT

Ofre for vold og seksuelle krænkelser har ret til gratis bistandsadvokat;

Bistandsadvokaten er med til afhøringer hos politiet og i retten.

Bistandsadvokaten opgør også eventuelt tab og fremsætter det i retten. 

 

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg hjælper også ofre for vold, seksuelle krænkelser og lignende, med at foretage selve anmeldelsen heraf til politiet.

IMG_0103_edited_edited.png
MINDREÅRIGE

Et af Forsvarsadvokat Rasmus Sølbergs kerneområder er sager om seksuelt misbrug af mindreårige;

Blot en mistanke kan ændre livet drastisk, selv om sagen ikke kommer videre. 

Der må ofte skiftes bopæl, arbejde, navn og omgangskreds, for at slippe for uberettiget at blive beskyldt for et seksuelt forhold til en mindreårig. 

Der gælder helt særlige regler for håndteringen af denne type sager, som det kræver en dyb indsigt og forståelse at håndtere.

Den har Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg.

 
VIDEO OG BILLEDER

Videoklip og billeder er et særligt område inden for seksuelle krænkelser;

Der er mange forskellige typer heraf, og det er let at komme galt af sted på nettet og på de sociale medier.

Derfor er det særligt vigtigt at bruge kompetent rådgivning, som kan hjælpe med at forklare, at det ikke var hensigten at have med ulovlige billeder eller film at gøre.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg har ført nogle af de mest kendte sager om deling af ulovlige videoklip blandt unge.

IMG_0611_edited (1)_edited.png

BAC. JUR. CAROLINE LUNDBERG

Født

Bac. Jur., KU

SPROG

Dansk

Engelsk

2022

               1995

CAROLNE
SHARON EDWARD

STUD. JUR. JULIE GRØNNING

Født

Stud. Jur., AU

SPROG

Dansk

 

Engelsk

1999

               2023

PERNILLE VEJS
thumbnail_IMG_7531_edited.jpg

JURIDISK ASSISTENT EMILIE LIEBAK

Født

Student

SPROG

Dansk

      2004

            2023

IMG_0771_edited_edited_edited.png

         Engelsk

LINKEDIN

facebook

SOCIALE MEDIER
Linked in

 

Instagram 

FACEBOOK
INSTAGRAM
Social
Maps

dt 

Cand. Jur., KU

Advokat

LL. M.ICHR

STRAFFERET

Chef, Genoptag, Krim

Chef, repræsentantskab, bestyrelse, Krim

Anklager, Statsadvokat

Selvstændig forsvarsadvokat

INTERNATIONAL STRAFFERET

Forsvarerholdet, Radovan Karadzic, ICTY

Forsvarerkontoret, STL

Offersektionen, ICC

UNDERVISNING

Internationale straffesager, ADVO kurser

Strafferet, Aspiri

Tingsret, Sikkerheds- og KreditorrettighederKU

MØDERET

Den Internationale Straffedomstol

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia 

Special Tribunalet for Libanon

Ungdomskriminalitetsnævnet

Flygtningenævnet

SPROG

Dansk

Fransk

Advokat, LL. M., Rasmus Sølberg

2004 - 2005

1974

2007 - 2010

2001

2011

2007

2012

2004 - 2006

2018 - 2019

2012

2014 - 2015

2011ADVOKAT RASMUS SØLBERG, LL. M.

Engelsk

Tysk

PERSONER
bottom of page