top of page
IT SIKKERHED

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg opretholder til hver en tid det højest mulige sikkerheds-niveau omkring håndtering af; personoplysninger, email, internet, sagsmateriale, telefoni, sagsstyringssystemer med videre.

Der anvendes hertil et af de mest avancerede systemer til brug for it-sikkerhed og kryptering; 

MICROSOFT 365 ENTERPRISE 

Dette system omfatter følgende, der beskytter pc´er og mobiltelefoner;

Office 365 Enterprise E3

Windows 11 Enterprise E3

Enterprise Mobility plus Security

KRYPTERET EMAIL

Emails med personfølsomme oplysninger skal efter reglerne herom krypteres;

Derfor krypteres alle sendte emails, for at sikre at reglerne altid bliver overholdt, og så emails kun kommer frem til den rette modtager. 

Afsendte emails bliver derfor umiddelbart efterfulgt af endnu en email med en kode, der skal bruges til at åbne den allerede sendte email.

Hvis der anvendes Hotmail eller Gmail kan modtagne emails åbnes, ved at logge ind på en konto på Google eller Microsoft.

Hvis modtagne emails ikke kan åbnes, bedes Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg kontaktet, som sender emailen til modtagerens postadresse som brev.

Se yderligere om åbning af krypterede emails.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg anvender også protonmail.com, der yder et endnu højere niveau af sikkerhed;                                  

Protonmail anvender ikke blot end-to-end kryptering, men tillige nul-adgang-kryptering, hvilket indebærer at protonmail ikke har adgang til brugernes mail-konti.

Protonmail er udviklet på og drives fra schweiziske CERN, og er derfor ikke underlagt USA´s eller EU´s lovgivning, men Schweiz´ meget omfattende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.

TUNNELMAIL

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg er angivet på listen over brugere af såkaldt tunnelmail;

Tunnelmail er den sikreste beskyttelse af email-korrespondance, der eksisterer, idet der skabes en såkaldt ”tunnel”, som emails sendes igennem, og som ingen andre har adgang til.

Tunnelmail skal anvendes, når der sendes til og modtages emails fra offentlige myndigheder, som for eksempel; staten, regionerne, kommunerne, politiet, domstolene, kriminalforsorgen, anklagemyndigheden med videre.

Mange liberale erhverv; advokater, læger, revisorer med videre, anvender også tunnelmail.

Derfor er alle oplysninger, som Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg sender til og modtager fra disse myndigheder, samt øvrige enheder, fuldstændig sikret imod, at de falder i de forkerte hænder.

Tunnelmail kan i de fleste tilfælde modtages, selvom der anvendes email-adresser, der ikke er angivet på tunnelmail-listen;

Hvis der opstår problemer hermed, vil Forsvarsadvokat Rasmus Sølbergs egen kryptering tage over, og emails vil derfor også i den situation være krypterede, hvilket er beskrevet nærmere her over.

Hvis der herefter fremdeles er problemer med at modtage emails fra Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg, bedes kontakt rettet hertil, hvorefter emails vil blive fremsendt via protonmail.com, som også er en krypteret email-service, der er beskrevet nærmere her over.

KRYPTERET MOBILTELEFON

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg anvender udelukkende verdens allerbedst sikrede og fuldt krypterede telefoner til civil brug;

ThinkPhone fra MOTOROLA, der er udviklet med Lenovo ThinkPad, som Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg udelukkende anvender som pc´er, og som begge er beskyttet af det fælles ThinkShield

Topmodellen Tough Mobile 2, samt modellen Tough Mobile, fra finske Bittium, som i øvrigt udelukkende producerer kommunikationsudstyr til militær brug

Disse telefoner kan derfor ikke på nogen måder aflyttes eller aflæses af nogen myndigheder, privatpersoner eller virksomheder.

KRYPTERET CHAT

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg bruger WhatsApp, hvor der kan chattes og føres telefonsamtaler fuldt krypteret.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg bruger også wickr, hvor der kan chattes eller føres telefonsamtaler, og som er den bedst sikrede og fuldt krypterede kommunikationstjeneste, der blandt andet anvendes af myndigheder og militær i adskillige lande;

ID                                              

OPHAVSRET

Al tekst på Forsvarsadvokat Rasmus Sølbergs hjemmesider er beskyttet af den danske lov om ophavsret.

Efter lov om ophavsrets § 1 har forfatteren til tekst automatisk rettighederne til denne tekst, idet loven omfatter værker, samt den der frembringer værkerne.

​​

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ejer rettighederne til al tekst, der anvendes på Forsvarsadvokat Rasmus Sølbergs hjemmesider.

​​

Dette betyder følgende, i forhold til anvendelse af denne tekst;

​​

Der må ikke kopieres og anvendes tekst, hverken på egen, på tredjemands hjemmeside eller andetsteds.

​​

Der må anvendes citater fra Forsvarsadvokat Rasmus Sølbergs hjemmesider, hvis disse anføres som kilde.

Kilden er i den sammenhæng den side, hvoraf det citat, der ønskes benyttet, fremgår.

​​

BILLEDER

​​

Ophavsretten dækker tillige samtlige billeder, der er gengivet på hjemmesiderne, som er beskyttet efter samme bestemmelser.

​​

Samtlige billeder, der bliver benyttet på hjemmesiderne, har Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg rettighederne til.

​​

Der må ikke gengives billeder fra Forsvarsadvokat Rasmus Sølbergs hjemmesider, på egen eller tredjemands hjemmeside, eller andetsteds.

​​

Ansvaret for at anvende tekst eller billeder fra Forsvarsadvokat Rasmus Sølbergs hjemmesider, på egen, på tredjemands hjemmeside eller andetsteds, påhviler den der derved bryder loven om ophavsret.

​​

Der må ikke kopieres billeder fra Forsvarsadvokat Rasmus Sølbergs hjemmesider, og ændres på disse, idet det ændrer ikke ved, at Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg har ophavsretten til billederne.

Den 20. juni 2021

Rasmus Sølberg

Advokat, LL. M.

SALÆRTAKSTER

Betalingen for en forsvarsadvokats arbejde fastsættes af en dommer efter forbrug af tid, på baggrund af faste takster og bliver modtaget direkte fra politiet;

STRAFFESAGER

Udgifterne til forsvarsadvokatens arbejde afholdes oftest ved såkaldt beskikkelse;

Det betyder, at det offentlige lægger ud for forsvarsadvokatens salær. 

 

Der kan opnås beskikkelse i de fleste straffesager og i visse andre sager.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg undersøger altid, om det er muligt at at opnå beskikkelse, inden sagen påbegyndes.

Hvis beskikkelse ikke gives, kan klienten selv betale for at få ført sagen, eller at Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ikke skal føre denne, hvilket ikke koster noget.

SALÆRBETALING

Hvis der dømmes, opkræves salæret og eventuelle andre omkostninger (blodprøver, tests og lignende) af politiet. 

Det er muligt at få en afdragsordning, hvis det ikke er muligt at betale hele beløbet på en gang.

Hvis sagen opgives, inden den kommer i retten, skal der ikke betales. 

Hvis der frifindes, helt eller delvist, betaler statskassen, helt eller delvist. 

Der er ikke udgifter til; domstole, anklageren, politiet eller lignende.

FASTE TAKSTER

De faste takster for beskikkede advokater fremgår af Danmarks Domstoles hjemmeside, domstol.dk, under;

 

Straffesager, ægteskabssager og børnefjernelsessager

Vejledende takster for straffesager, ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager

BISTANDSSAGER

Bistandsadvokaten betales af klientens forsikringsselskab. 

Hvis klienten ikke er dækket af forsikring, betaler statskassen. 

ØVRIGE SAGER

I øvrige sager er timetaksten 3.000,00 kroner inklusive moms.

Salæret beregnes efter forbrug af tid.

Det er ofte mulighed for at indgå en aftale om en fast pris, hvilket skal ske, inden sagen påbegyndes.

FRI PROCES

I visse typer af retssager for bestemte typer af klienter gives der fri proces, hvor statskassen betaler salæret.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ansøger om fri proces, hvis sagen og klienten er relevante dertil.

RETSHJÆLPSFORSIKRING

Husstandsforsikringer omfatter også en retshjælpsforsikring.

Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til advokatbistand i visse typer af retssager, men der fratrækkes selvrisiko i nogle tilfælde.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ansøger om dækning fra retshjælpsforsikringen, hvis sagen og klienten umiddelbart er berettigede dertil.

Krypteret mail
Privatlivspolitik
OPHAVSRET
IT SIKKERHED
Bank
SALÆRER
LOVGIVNING
GENEREL INFORMATION

VIRKSOMHED, KLAUSULER OG HÆFTE

Advokat Rasmus Sølberg er en enkeltmandsvirksomhed, som advokat Rasmus Sølberg er eneejer af.

CVR-nummer 

VAT-nummer 

Advokat Rasmus Sølberg bruger ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting.

Hæftelse for erstatningsansvar kan gøres personligt gældende over for advokat Rasmus Sølberg.

BESKIKKELSE OG ADVOKATSAMFUND

Advokat Rasmus Sølberg er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

FORSIKRING OG GARANTI

Advokat Rasmus Sølberg har lovpligtig ansvarsforsikring og stillet garanti efter Advokatsamfundets regler, der dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves.

CNA/Hardy

KLAGESAGER

Der kan klages over advokaters adfærd og salærer.

Advokatnævnets sekretariat

Kronprinsessegade  

1306     København         

postkasse@advokatnaevnet.dk

Se mere hos Advokatsamfundet

BANKKONTO

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg har konto i Danske Bank.

Registreringsnummer

Kontonummer

PRIVATLIVSPOLITIK

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg modtager, indsamler og gemmer alle oplysninger, der indtastes på Forsvarsadvokat Rasmus Sølbergs websted, eller der overdrages til Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg på anden vis.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg indsamler den IP-adresse (Internet Protocol), der bruges til at forbinde computere til internettet, login, email-adresse, adgangskode, enheds- og forbindelsesoplysninger og købshistorik.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg bruger softwareværktøjer til at måle og indsamle sessions-oplysninger, herunder svartid på sider, besøgsvarighed på bestemte sider, sideinteraktions-oplysninger, samt metoder der bruges til at bladre væk fra siden.

​​

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg indsamler  tillige personlige oplysninger, såsom navn, email, adgangskoder, kommunikation, betalings- og kreditkortoplysninger, kommentarer, feedback, anmeldelser, anbefalinger samt personlige profiler.

​​

HVORDAN INDSAMLES INFORMATION ?

Gennemføres en transaktion på Forsvarsadvokat Rasmus Sølbergs websted, indsamles personlige oplysninger, såsom navn, adresse og email-adresse.

Personlige oplysninger vil kun blive brugt af de ovennævnte, specifikke grunde.

​​

HVORFOR INDSAMLES PERSONLIGE OPLYSNINGER ?

​​

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg indsamler sådanne ikke-personlige, samt personlige oplysninger til følgende formål;

​​

At levere og drive tjenesterne

At give Forsvarsadvokat Rasmus Sølbergs besøgende løbende kundesupport og teknisk support

​​

For at kunne kontakte Forsvarsadvokat Rasmus Sølbergs besøgende og brugere med generelle eller personlige, servicerelaterede meddelelser samt salgsfremmende beskeder

​​

For at gemme indsamlede statistiske data og andre indsamlede og/eller afledte ikke-personlige oplysninger, som Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg eller forretningspartnere bruger til at levere og forbedre Forsvarsadvokat Rasmus Sølbergs respektive tjenester

​​

For at overholde gældende love og regler

​​

HVORDAN OPBEVARES, BRUGES, DELES OG VIDEREGIVES PERSONLIGE OPLYSNINGER ?

​​

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg er hostet på wix.com.

Wix.com leverer en online platform, der giver Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg mulighed for at sælge produkter og tjenester.

​​

Data kan blive gemt gennem wix.com's datalagring, databaser og de generelle wix.com-applikationer, der gemmer data på sikre servere bag en firewall.

Alle gateways til direkte betaling, der tilbydes af wix.com og anvendes af Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg, overholder de standarder, der er indstillet af PCI-DSS, som er administreret af PCI Security Standards Council, der er en facilitet fra varemærker som; Visa, MasterCard, American Express og Discover.

PCI-DSS-krav hjælper med at sikre håndtering af kreditkortoplysninger fra Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg og tjenesteudbydere.

​​

HVORDAN KOMMUNIKERES  DER MED BESØGENDE ?

​​

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg kan kontakte brugere for at informere om konti, for at foretage fejlfinding af problemer med konti, for at løse en tvist, for at opkræve gebyrer eller skyldige beløb, for at afstemme meninger tilkendegivet gennem undersøgelser eller spørgeskemaer, for at sende opdateringer om Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg eller hvad der i øvrigt måtte være er nødvendigt, for at kunne kontakte brugere, for at håndhæve brugeraftaler, gældende nationale love og enhver aftale, der måtte være indgået.

Til disse formål kan Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg kontakte brugere via email, telefon, sms og post.

​​

HVORDAN TILBAGETRÆKKES ET AFGIVET SAMTYKKE ?

​​

Hvis det ikke ønskes, at Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg skal behandle data længere, kontakt;

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg

Frederiksborggade 

1360     København 

​​

advokat@rasmussoelberg.dk

​​

OPDATERINGER OM PRIVATLIVSPOLITIK

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg forbeholder sig ret til at ændre denne fortrolighedspolitik til enhver tid.

Ændringer og afklaringer træder i kraft, straks efter offentliggørelsen på hjemmesiden. 

​​

Hvis der foretages ændringer i denne, oplyser Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg på nærværende side herom, hvorved der er gjort opmærksom på, hvilke oplysninger der indsamles, hvordan de anvendes og under hvilke omstændigheder, hvis nogen, de anvendes og/eller videregives.

SPØRGSMÅL

Hvis det ønskes, kan der gives adgang til, at rette, ændre eller slette personlige oplysninger, som Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg er i besiddelse af, og i hvilken forbindelse Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg bedes kontaktet.

15, 3.

                     K

protonmail-logo-white.png
FORSIKRING
VIRKSOMHED
REGULERING
KLAGER
HVIDVASK
GDPR
KRYPTERET EMAIL
STRAFFESAGER
KRYPTERET TELEFON
GRATIS
KRYPTERET CHAT
FASTE TAKSTER
BISTANDSAGER
ANDRE SAGER
FRI PROCES
RETSHJÆLP
BESKIKKELSE

DK5730000011467466

DABADKKK

3409

11467466

GENERELT
DIVERSE

LOVE OG REGLER

Advokater er omfattet af følgende regler og love; 

God advokatskik

Advokatetiske regler 

Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem  

Retsplejelovens syvende afsnit

GDPR REGLER

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg overholder til enhver tid alle gældende regler om opbevaring og håndtering af personfølsomme oplysninger.

Herunder om de særligt personfølsomme oplysninger, som forsvarsadvokater kommer i besiddelse af. 

Se tillige Forsvarsadvokat Rasmus Sølbergs privatlivspolitik.

HVIDVASK  REGLER

Advokater er omfattet af reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme  også kaldet ”Hvidvaskloven”.

Hvidvaskloven kræver, at Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg skal indhente og opbevare dokumentation for klienters identitet.

Hvis klienten er et selskab eller anden juridisk person, skal virksomhedens ejer- og kontrolstruktur fastlægges, og de reelle ejere skal identificeres og legitimeres.

Dette krav kan Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ikke tilsidesætte, og klienter er derfor forpligtet til at fremsende dokumentation for deres identitet.

DEKRYPTERING

For at åbne emails fra os, klik på det blå link i emailen, der er påført;

 Læs meddelelsen 

 

I det vindue, der herefter åbner op, klik på det blå link, der er påført;

 Log på med enadgangskode 

 

Herefter fremsendes der endnu en email, der indeholder en kode; 

 

 

 12345678 

Denne kode skal angives i kodelinien i den første email;

 12345678 

 

 

Herefter der skal trykkes på pilen, hvorefter emailen åbner op;

bottom of page