Internationale straffesager

Vores store fokusområde inden for strafferetten er internationale straffesager; 

Verden bliver mere globaliseret, og vi rejser og bor nu i højere grad uden for landets grænser, eller indleder forhold til udlændinge.

Det skaber problemer og udfordringer, hvis noget går galt, og man bliver kontaktet af politiet;

Danskere

I de seneste år er flere danskere blevet mistænkt eller fængslet i udlandet, herunder på mistanke om terrorisme, og det kræver en helt særlig ekspertise at agere forsvarsadvokat i de situationer. 

Vi trækker vi på vores store, internationale erfaring, i de sager, som ikke kun kræver stor viden om andre landes lovgivning, men også om forhandling og diplomati.

Ingen hjælp

Det er altid ubehageligt at blive fængslet eller mistænkt, og endnu mere grænseoverskridende er det at blive fængslet eller mistænkt i et andet land, hvor man ikke forstår sproget, reglerne og praksis; 

Mange tror, at Udenrigsministeriet kan hjælpe danskere fængslet i udlandet med at komme hjem, men Udenrigsministeriet kun kan tilbyde støtte fra en repræsentation i udlandet.

Ministeriet har ikke nogen direkte indflydelse, der kan få danskere fængslet i udlandet hjem. 

Derfor er en dansk forsvarsadvokat alfa og omega, der kender til udenlandske retssystemer, og som har et indgående kendskab til flere sprog, og til de juridiske termer og begreber.

Vi står for al kontakt til både udenlandske og danske myndigheder, for derved at forsøge at lægge maksimalt pres på, for at få den fængslede løsladt eller overført til afsoning i Danmark efter dom.

Ukendte regler

I de fleste andre lande gælder meget anderledes regler, end vi er vant til og kender fra Danmark;

De regler er det hensigtsmæssigt at få indblik i som fængslet eller mistænkt i udlandet, for at kunne forsvare sig ordentligt mod de anklager, man er blevet stillet over for.

 

Det kan vi assistere med.

Udlændinge

På samme måde som det er en meget ubehagelig oplevelse for danskere at blive fængslet eller mistænkt for en forbrydelse i udlandet, lige så indgribende er det som udlænding at blive fængslet eller mistænkt for en forbrydelse her. 

Vores medarbejdere taler adskillige sprog, og vi kan derfor hjælpe med at gøre danske regler og praksis forståelige for udlændinge.

Det er en stor lettelse at have en forsvarsadvokat, som taler et sprog, man forstår, hvilket kan være med til at gøre oplevelsen af at være fængslet eller mistænkt i Danmark mere tålelig. 

Vi bruger samtidig vores viden om udenlandske retssystemer til at gøre det danske strafferetssystem begribeligt.

Vi kan endelig assistere med overførsel til hjemlandet efter dom og afsoning for både danskere i udlandet og for udlændinge i Danmark.

Udlevering

Inden for EU gælder nu helt særlige regler for udlevering; 

Hvor det før blev vurderet af retten, om der skulle ske udlevering til et EU-land, skal der nu blot være udstedt en såkaldt EU-arrestordre

Det stiller større krav til den rådgivning, der er nødvendig for i første omgang at undgå udlevering.

Uden for EU gælder specifikke regler for udlevering til det enkelte land.

Brug derfor en forsvarer med stor international erfaring og gode sprogkundskaber.