SALÆRER

Betalingen for en forsvarsadvokats arbejde fastsættes af en dommer efter forbrug af tid, på baggrund af faste takster og bliver modtaget direkte fra politiet;

STRAFFESAGER

Udgifterne til forsvarsadvokatens arbejde afholdes oftest ved såkaldt beskikkelse;

Det betyder, at det offentlige lægger ud for forsvarsadvokatens salær. 

 

Der kan opnås beskikkelse i de fleste straffesager og i visse andre sager.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg undersøger altid, om det er muligt at at opnå beskikkelse, inden sagen påbegyndes.

Hvis beskikkelse ikke gives, kan klienten selv betale for at få ført sagen, eller at Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ikke skal føre denne, hvilket ikke koster noget.

GRATIS

Hvis der dømmes, opkræves salæret og eventuelle andre omkostninger (blodprøver, tests og lignende) af politiet. 

Det er muligt at få en afdragsordning, hvis det ikke er muligt at betale hele beløbet på en gang.

Hvis sagen opgives, inden den kommer i retten, skal der ikke betales. 

Hvis der frifindes, helt eller delvist, betaler statskassen, helt eller delvist. 

Der er ikke udgifter til; domstole, anklageren, politiet eller lignende.

FASTER TAKSTER

De faste takster for beskikkede advokater fremgår af Danmarks Domstoles hjemmeside, domstol.dk, under;

 

Straffesager, ægteskabssager og børnefjernelsessager

Vejledende takster for straffesager, ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager

BISTANDSADVOKAT

Bistandsadvokaten betales af klientens forsikringsselskab. 

Hvis klienten ikke er dækket af forsikring, betaler statskassen. 

ANDRE SAGER

I øvrige sager er timetaksten 3.000,00 kroner inklusive moms.

Salæret beregnes efter forbrug af tid.

Det er ofte mulighed for at indgå en aftale om en fast pris, hvilket skal ske, inden sagen påbegyndes.

FRI PROCES

I visse typer af retssager for bestemte typer af klienter gives der fri proceshvor statskassen betaler salæret.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ansøger om fri proces, hvis sagen og klienten er relevante dertil.

RETSHJÆLPSFORSIKRING

Husstandsforsikringer omfatter også en retshjælpsforsikring.

Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til advokatbistand i visse typer af retssager, men der fratrækkes selvrisiko i nogle tilfælde.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ansøger om dækning fra retshjælpsforsikringen, hvis sagen og klienten umiddelbart er berettigede dertil.

BANK

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg har konto i Danske Bank;

DK5730000011467466

DABADKKK

3409

11467466