Priser

Straffesager

Betaling til forsvarsadvokaten sker oftest ved såkaldt beskikkelse;

Det betyder, at det offentlige lægger ud for forsvarsadvokatens salær. 

 

Der gives beskikkelse i de fleste straffesager, og det bliver altid undersøgt, om beskikkelse kan gives.

Hvis beskikkelse ikke gives, kan klienten vælge selv at betale for førelse af sagen, eller at Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ikke skal føre sagen, hvilket ikke koster klienten noget.

Kun dømte betaler

Hvis man bliver dømt, vil man efterfølgende få en opkrævning på salæret og eventuelle andre omkostninger (blodprøver, tests og lignende) fra politiet. 

Der kan laves en afdragsordning, hvis man ikke kan betale hele beløbet med det samme.

Hvis sagen opgives, inden den kommer i retten, skal der ikke betales. 

Hvis man bliver frifundet, helt eller delvist, vil statskassen betale salæret, helt eller delvist. 

Der er ikke udgifter til domstol, anklager eller politiet eller lignende.

Takster

Salær for den beskikkede advokat fastsættes af retten efter faste takster;

advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/ReglerOgVedtaegter/Takster

Bistandsadvokatsager

I bistandsadvokatsager betaler ens forsikringsselskab sagens omkostningerne. 

Hvis man ikke er dækket af forsikring, betaler statskassen. 

Øvrige sager

I andre sager end straffesager er timetaksten 3.000,00 kroner inklusive moms, som beregnes efter medgået tid, med mindre der er indgået en aftale om fast salær, inden sagen opstartes.

Fri proces

I bestemte typer retssager for visse klienter, gives fri proces, hvor statskassen betaler salæret.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg ansøger herom, hvis sagen og klienten virker oplagte hertil.

Retshjælpsforsikring

Alle husstandsforsikringer indeholder en retshjælpsforsikring, der dækker udgifter til advokatbistand i visse retssager, dog fratrukket selvrisiko i nogle tilfælde.

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg søger dækning, hvis sagen og klienten umiddelbart er berettigede dertil.