Sexforbrydelser
Området for hvornår der er tale om en seksuel krænkelse, og hvornår der er tale om en uskyldig tilnærmelse, er blevet meget snævert.

Noget, der af den ene part opfattes helt uskyldigt, kan af den anden part opfattes som et forsøg på en alvorlig forbrydelse.

Seksuelle krænkelser er noget af det værste at blive mistænkt, sigtet, tiltalt eller dømt for.

Oftest har der kun været to parter til stede, som kan fortælle, hvad der egentlig skete.

Derfor det er meget vigtigt at alliere sig med en forsvarsadvokat fra starten af sagen.

Vi har stor erfaring på området. Så kontakt os, hvis du er mistænkt for en seksuel krænkelse.

Mindreårige

Et af vores kerneområder er seksuelt misbrug af mindreårige;

Blot en mistanke kan føre til, at livet ændres drastisk, også selv om sagen ikke kommer videre. 

Ofte må der ændres bopæl, arbejde, navn og omgangskreds, for at slippe for uberettiget at blive taget til indtægt for at have haft et seksuelt forhold til en mindreårig. 

Der gælder helt særlige regler for håndtering af sager om seksuelle krænkelser af mindreårige, som det kræver dyb indsigt og forståelse at håndtere.

Film og billeder

Ulovlige film og billeder er et særligt område inden for seksuelle krænkelser;

Der er mange grader heraf, og man kan nemt komme galt af sted, hvis man ikke ser sig for på nettet og de sociale medier.

Derfor er det særligt vigtigt altid at alliere sig med kompetent rådgivning, som kan hjælpe med at forklare, at man ikke havde til hensigt at have ulovlige billeder eller film at gøre.

Vi har ført nogle af de mest kendte sager om deling af ulovlige videoer blandt unge mennesker.